Vad betyder förkortningarna?

NaPNaturpass
Består normalt av ett antal kontroller i ett lättillgängligt skogsparti. Vid varje kontroll finns en mindre orienteringsskärm eller markering med en kod som anges i Naturpassets centrala tävling och i arrangörens lokala tävling om sådan finns. Kontrollerna kan besökas när som helst under den tid de sitter ute (ofta under sommarhalvåret).
KuPKulturpass
Kontrollpunkten erbjuder ofta någon form av natur- eller kulturhistoriskt inslag. Här saknas normalt orienteringsskärmar. Istället kan det finnas en fråga kring platsen eller ett foto som ska kombineras ihop med kontrollpunkten.
CyPCykelpass
Här är kontrollpunkterna placerade så att de kan nås med cykel. Som för Kulturpasset saknas det normalt orienteringsskärmar och det kan finnas en fråga kring platsen eller ett foto som ska kombineras ihop med kontrollpunkten.
FoPFotopass
Ofta i stadsmiljö och utan orienteringsskärmar. Här ska istället ett foto kombineras ihop med kontrollpunkten.
SkPSkidpass
Naturpasset under vintertid. Kontrollerna sitter lättillgängligt för att kunna nås på längdskidor.
VeBVeckans bana
En eller flera banor med uthängda orienteringsskärmar varje vecka.
TrBTräningsbana
En eller flera banor med uthängda orienteringsskärmar.
HutHitta ut
En digital version av Naturpasset där kontrollerna, eller checkpoints som de heter här, besöks via Hitta ut-hemsidan eller genom de papperskartor som delas ut gratis till alla hushåll på orten.
StJStolpjakten (Friska-projektet)
Det startade som Friska Karlstad och har efter att ha spridit sig till flera orter fått ett gemensamt namn, Stolpjakten. Det fungerar på samma sätt som Hitta ut, men deltagaren får hämta eller beställa pappersversionen av kartan. Det finns också en egen app.