Vad menas med att ett Naturpass är "FaR-klart"?

Fysisk aktivitet på recept, FaR®, innebär att legitimerad vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. FaR kan användas såväl förebyggande som behandlande och är individuellt anpassat med avseende på dosering och typ av aktivitet.

Svensk Orienterings del i FaR är Naturpasset, där vi välkomnar patienter som blir rekommenderade motion att genomföra ett Naturpass.

Genom att rutan "FaR-klart" är förkryssad för ett Naturpass innebär det att arrangören ...
1. ... anser sig vara påläst om vad FaR innebär.
2. ... anser att området och upplägget för just det här Naturpasset är lämpligt även för FaR-patienter.
3. ... är beredd på att en samordnare för FaR eller en läkare på t ex en vårdcentral tar kontakt.

Att ett Naturpass är "FaR-klart" innebär inte att det är specialanpassat för FaR-patienter, utan att det även är lämpligt för FaR-patienter (t ex enklare terräng och/eller lägre svårighetsgrad).

Som arrangör, ta kontakt med din lokala vårdcentral eller läkarmottagning för att informera om Naturpasset som fysisk aktivitet på recept.